Speilbilder inn i fremtiden : 5 blogger å følge

Et besøk til en møbelmesse eller et showroom bærer vitne om at det er tungt for møbelindustrien å relatere til den eksplosive teknologiske utviklingen vi befinner oss midt i.

På hvilket tidspunkt vil utviklingen i virtual reality og spillindustrien, 3D printing, og annen teknologi endevende måten vi skaper og opplever rom på?  Hvordan vil verdiproduksjon foregå i fremtiden? Hvordan vil økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer forme måten vi arbeider på? Kan vi designe oss ut av problemene våre?

Her er 5 blogger vi tror er relevante å følge for å forstå samtiden - og fremtiden for møbel og interiørdesign:

Edge.org
Edge.org er basert på en superenkel genial idé : Å samle de mest sofistikerte tenkerne i samtiden til å stille hverandre spørsmålene de stiller seg selv. Siden 2005 har Edge.org også årlig gitt ut bøker hvor briljante stemmer besvarer brennende spørsmål. I 2015 er spørsmålet "What do you think about machines that think?". 
http://www.edge.org

Wired
Det amerikanske magasinet Wired har fulgt teknologiutviklingen fra internettets spede start i 1993.  Wired´s blogger tar for seg områder som ny teknologi, business, design (i bred forstand), og de svært interessante temaene sikkerhet og privatvern i en verden som går mot å bli gjennomdigitalisert.   
http://www.wired.com

Dezeen
Den britiske designbloggen Dezeen, grunnlagt av Marcus Fairs har vokst til å bli en av bransjens viktigste medier. Bloggen speiler arkitektur, industri- og møbeldesign side om side med ny teknologi. Dezeens fokus er tydelig visuelt drevet og gir et fascinerende og eklektisk bilde av hva som beveger seg - uten fortolkninger eller refleksjon.
http://www.dezeen.com

Reality Sandwich 
Virkeligheten er sjeldent eller aldri helt hva den gir seg ut for. Reality Sandwich er en amerikansk motkulturell blogg som utforsker temaer som ofte faller utenfor designfeltets begrepsapparat, som den menneskelige bevisstheten, permakultur, økologi og alternative økonomier.
http://www.realitysandwich.com

Singularity Hub
Futuristen Ray Kurzweil er kjent for å ha popularisert begrepet Singularity, som betegner et tidspunkt hvor den eksponentielle utviklingen av IT, nano-, bio- og robotteknologi går så fort at våre opplevelser av virkeligheten vil være irreversibelt transformert. Singularity Hub følger utviklingen herfra og inn i det ukjente. 
http://www.singularityhub.com

God lesning!