Når kunnskap ikke leder til handling

I dagens hypersammenkoblede samfunn er det umulig å si at vi ikke vet hva som foregår. Det blir varemere - og konsekvensene blir mer og mer merkbare.

Vi ble kjent med Psykologen og økonomen Per Esben Stoknes og hans makker og nestor innen feltet, Jørgen Randers, i forbindelse med et kurs i Grønn Vekst på BI i 2013, og har fulgt med deres viktige arbeide siden. I april lanserer han boken What we think about when we try not to think about Global warming. Boken tar for seg de fascinerende psykologiske årsakene til økt kunnskap ikke nødvendigvis leder til handling i klimaspørsmål. Den beskriver videre strategier for hvordan vi kan tilnærme oss problemene på måter som ikke leder til fortvilelse og lammelse.

Les mer på sidene til Per Esben Stoknes hvor du også kan bestille boken via Amazon og følge forfatteren på Twitter.