Når roboten drømmer

Å drømme og å skape er det som gjør oss menneskelige. Intuitivt kjennes fantasi og kreativitet ut som egenskapene som skiller menneskelig intelligens fra kunstig intelligens. Det kan være en av grunnene til at  "drømmebildene" som ble vist på Google Research Blog nylig har fått stor oppmerksomhet.

De siste månedene har Google oppnådd store gjennombrudd i arbeidet med automatisk bildegjenkjennelse  - teknologi som blir brukt til å forbedre bildesøk på nettet og potensielt i en uendelig rekke områder hvor det er nyttig å lese innholdet i et bilde.  I en øvelse som ingeniørene kaller "Inceptionism"  - snus prosessene på hodet for å generere bilder basert på systemenes forståelse av ulike begreper.

Bildene, som opprinnelig er utviklet for å visualisere hva som foregår i de ulike nivåene av digital bildeklassifisering fremstår, uavhengig av opprinnelige intensjoner som nesten ubehagelig menneskelige - og kan i alle fall ovefladisk se ut til å speile hvordan menneskehjernen ved hjelp av visuelle assosiasjoner skaper nye konsepter og ideer. Om ikke bildene i seg selv representerer data-kreativitet, er de nok en god påminnelse om hvordan grensesnittene mellom maskin og menneske er i stadig forandring.

Implikasjonene av den eksplosive utviklingen av bildegjenkjennelse - og kanskje i forlengelsen muligheten til å generere bilder basert på abstrakte konsepter - er vanskelig å forestille seg.

Les mer på Singularity Hub eller se den opprinnelige posten på Google Research Blog