Fantastisk Geometrisme

Attribert til Martino da Udine

Attribert til Martino da Udine

I en kort periode på slutten av 1500-tallet -  i boktrykkekunstens barndom -  utkom et antall  bøker med spektakuær utforskning av tredimensjonal geometri og perspektivtegning som får de mest gjennomarbeidede CAD-rendringer til å blekne. 

Boka Fantastic Geometries av David Wade samler for første gang det ekstremt fascinerende bildemateriale fra en kunsthistorisk periode som ettertiden har hatt vanskeligheter med å kategorisere. Interessen for perspektivtegning er kunsthistorisk en viktig faktor for å forstå renessansen visuelle verden. Det ble utgitt flere instruksjonsbøker som tok for seg bruk av sofistikerte og finurlige teknikker og mekaniske innretninger.  Kunstnerne bak utgivelsene innen "geometrismen" på slutten av 1500-tallet lot seg imidlertid først og fremst drive av fri utforskning av rom og abtrakt geometri - uten teoretisering. 

Fantastic Geometries setter "geometrismen" inn i en kunsthistorisk og filosofisk kontekst - og gjengir en stor del av bildematerialet fra perioden.  Periodens idérikdom - og hvordan bildene treffer oss i dag - vitner om at tredimensjonal abstrakt geometri treffer noe dypt i oss og arbeidene fremstår på samme tid arkaiske og moderne. 

Du finner boka på Amazon eller Adlibris

Studier fra Wentzel Jamnitzers Perspectiva Corporum Regularium, 1568

Lorenz Stoer:‘Geometria et Perspectiva’

Lorenz Stoers postapokalyptiske ruinlandskap med geometriske figurer.