Office desks available at Prindseloftet

Looking for a space to work in Oslo - part time or full time? Elementa is part of the collective at Prindseloftet in Storgata 36 in central Oslo, sharing space with Foodstudio, Growlab and designer Hallgeir Homstvedt. The members of the collective all work with various approaches to ecology and design with the aim to produce real value in their respective fields.

Read More

Elementa i Kirken

I januar flyttet vi inn i nye lokaler i historiske omgivelser i Storgata 36 B i Oslo, hvor blant annet Klubben har sine kontorer.

Sammen med 3 andre aktører innen bærekraftig mat og design disponerer vi nå Kirkerommet på toppen av det gamle arbeidsasylet på Prindsen. Nødvendig oppussing er i full gang og vi gleder oss til å invitere på visning og kaffe eller lunsj i nær fremtid

Fabrikksbygningen er tegnet av Christian Grosch i 1830 og er fredet, som del av anlegget Prinds Augusts Minde. Den eldste bygningen, Mangelsgården ble opprettet som et svært påkostet landssted for en tysk general på 1600-tallet. Senere har Prindsen på ulike måter vært knyttet til fattigvesenet, med tvangsarbeide for løsgjengere, galehus og i en periode huset også anlegget politilegens visitasjonslokale for prostituerte. Du kan lese mer om områdets utrolige historie på siden til Prindsens Venner.

Flyttingen er et ledd i å spisse Elementas fokus som kraftsenter for utvikling av produksjon av nye løsninger og ideer. Vår bransje er i kjapp forandring - og i kollektiv med aktører som Growlab, FoodStudio og designer Hallgeir Homstvedt - og sammen med deg - føler vi oss skikket til å møte en planetvennlig og fantastisk fremtid.

Christian Krohgs "Albertine i politilegens venteværelse" (1885) har trolig hentet inspirasjon fra Prindsen i Storgata 36 hvor Elementa har kontorer.